Графік прийому громадян спеціалістами виконавчого комітету

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян
керівним складом  та спеціалістами виконавчого комітету
Ворзельської селищної ради
 1. Особистий прийом громадян здійснюється відповідно до вимог ст.40 Конституції України, ст.22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади ьта органів місцевого самоврядування» та інших нормативних актів з цього питання.
 2. Прийом громадян проводиться:
  • Спеціалістами Ворзельської селищної ради щоденно, крім недільних та святкових днів з 800 год. до 1700год. (перерва з 1200 год.до1245год.), в п’ятницю та передсвяткові дні – до 1600год. в приміщенні виконавчого комітету Ворзельської селищної ради.
  • Селищним головою, секретарем Ворзельської селищної ради, заступниками селищного голови, керуючим справами виконкому селищної ради, завідувачами відділів – в дні і години, згідно затверджених графіків прийому громадян.
 3. У період відсутності керівників селищної ради та її виконавчих органів з поважних причин (відрядження, хвороба, відпустка та ін.) прийом громадян проводять в установлені дні і години посадові особи, які виконують їх обов’язки.
 4. Здійснення особистого прийому:
  • На особистому прийомі керівники, як правило, вислуховують клопотання, пропозиції, скарги громадян, приймають від них письмові заяви, намагаються розв‘язати поставлені питання, звертаються письмово або телефоном на адресу відповідних керівників для розв‘язання проблем.
  • Після прийому селищного голови, секретаря Ворзельської селищної ради, заступників селищного голови, керуючого справами виконкому селищної ради – усі письмові звернення громадян з відповідними дорученнями керівників передаються для подальшої відправки безпосереднім виконавцям, зазначеним у дорученнях.
  • У випадках, коли питання, поставлене громадянином на прийомі, не відноситься до компетенції особи, що веде прийом, необхідно роз‘яснити відвідувачеві, куди і до кого йому належить звернутися.
  • Якщо пропозиція, заява, скарга не ґрунтуються на нормах діючого законодавства або не можуть бути задоволені з об‘єктивних причин, то, відхиляючи їх, необхідно у чемній та зрозумілій для відвідувача формі роз‘яснити мотиви відхилення. При цьому слід роз‘яснити відвідувачу порядок оскарження прийнятого за його зверненням рішення.
  • Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалось керівним складом Ворзельської селищної ради та її виконавчих органів, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішене по суті.
 5. Контроль за виконанням доручень, наданих керівним складом Ворзельської селищної ради на особистих прийомах громадян :
  • Усі звернення громадян, надані на особистому прийомі, розподіляються на контрольні та ті, за розглядом і вирішенням яких контроль не встановлюється.
  • На контроль беруться звернення, в дорученнях до яких передбачається зворотній зв‘язок або встановлені терміни його виконання.
  • В обов‘язковому порядку контролю підлягають доручення на усі звернення громадян, надані на особистих прийомах селищним головою.
  • Особисту відповідальність за своєчасне, якісне та повне виконання доручень керівництва по розгляду звернень громадян несуть керівники виконавчих органів селищної ради та безпосередні виконавці згідно з діючим законодавством.
 6. Терміни розгляду звернень громадян:    
  • Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15-ти днів від дня їх отримання.
  • Термін розгляду звернень громадян може бути зазначений в резолюціях керівників.
  • У випадку особливої складності вирішення контрольного звернення виконавцем забезпечується оформлення продовження терміну його виконання посадовою особою, яка його встановила (а у разі відсутності – посадовою особою, яка виконує її обов’язки), не пізніше, як за три робочих дні до закінчення встановлення терміну, про що обов’язково інформується заявник.
  • Пропозиції, заяви і скарги, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозиції, заяви, скарги. Рішення про зняття з контролю пропозицій, заяв, скарг приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль.
 7. Керуючий справами :
  • Вивчає питання, з якими громадяни звертаються на особистий прийом до керівного складу селищної ради та її виконавчих органів, надає їм допомогу у попередньому розгляді питань у виконавчих органах селищної ради, інших установах і організаціях, до компетенції яких належить їх розгляд та вирішення.
  • Контролює додержання графіків прийому громадян. Про факти зриву особистих прийомів інформує селищного голову.
  • Аналізує стан підготовки і проведення особистих прийомів громадян та вживає заходи щодо поліпшення цієї роботи.

ГРАФІК

особистого прийому громадян

керівним складом та спеціалістами  виконавчого комітету

Ворзельської селищної ради у 2020 році

№ з/п Посада  Прізвище, ім’я, по батькові День прийому Години прийому Телефони
1. Селищний голова Федорук

Лариса

Петрівна

середа з 8.00 до 12.00 46-444
2. Секретар ради Риженко

Людмила

Володимирівна

середа

 

четвер

з 8.00 до 12.00 46-502
3. Заступник селищного голови Мостіпака

Сергій

Васильович

вівторок

середа

з 13.00 до 16.00

 

з 08.00 до 12.00

46-443
4.

Керуючий справами

 

Савицька

Богдана

Іванівна

середа

п’ятниця

з 8.00 до 12.00 46-442
5. Начальник відділу обліку та звітності Матузова

Юлія

Вікторівна

середа

п’ятниця

з 8.00 до 12.00

 

з 14.00 до 16.00

46-505
6. Головний спеціаліст-юрист Левчук

Володимир

Вікторович

середа

п’ятниця

з 8.00 до 12.00 46-443
7. Головний спеціаліст-землевпорядник Білоконь

Наталія

Борисівна

середа

п’ятниця

з 8.00 до 12.00 46-443
8. Спеціаліст І категорії-архітектор за посадою понеділок

середа

з 13.00 до 17.00

 

з 08.00 до 12.00

46-443
10. Старший інспектор військово-облікового столу Кушніренко

Тетяна

Іванівна

вівторок

четвер

з 8.00 до 15.00 46-363
11. Спеціаліст  I категорії (відділ субсидій, видача довідок) Воронкіна

Лариса

Василівна

понеділок

середа

п’ятниця

з 08.00 до 15.00 46-366
12. Спеціаліст  I категорії (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання осіб) Бишок 

Надія

Юріївна

середа

п’ятниця

з 08.00 до 15.00 46-502
13. Інспектор з благоустрою Полянська

Діана

Олександрівна

понеділок-четвер

п’ятниця

з 8:00 до 17:00

 

з 8:00 до 16:00

46-363
14. Спеціаліст І категорії (по податках) Іванченко Альона Олександрівна понеділок-четвер

п’ятниця

з 8:00 до 17:00

 

з 8:00 до 16:00

 46-505