Звіт про науково-дослідну роботу ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

На замовлення Ворзельської селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» було здійснено дослідження курортологічних факторів селища Ворзель.
24 липня 2018 року отримано звіт про науково-дослідну роботу «Організаційно-методичні роботи з оцінки природної території селища Ворзель Київської області та матеріально-технічної бази санаторно-курортних закладів для обґрунтування створення курорту місцевого значення» (остаточний).
Відповідно до висновків «вигідне розташування селища Ворзель Київської області (10 км від м. Києва), наявність курортно-рекреаційних ресурсів (водних об’єктів, природних об’єктів, комплексів із сприятливими для лікування кліматичними умовами, ландшафтними та флористичними чинниками), автомобільний та залізничний зв’язок з м. Київ дають можливість розробки клопотання щодо оголошення природних територій курортом».
Як вказано у експертному висновку, виконані науково-дослідні роботи з оцінки природних територій селища Ворзель Київської області та матеріально-технічної бази санаторно-курортних закладів показали, що етап підготовки клопотання передбачає проведення переліку заходів і вирішення наступних питань:
— виконання рекомендацій щодо поліпшення санітарно-гігієнічного стану водопунктів питної води;
— благоустрій зон регульованої рекреації та облаштування зон відпочинку;
— забезпечення, в межах компетенції, розвитку місцевого транспорту;
— інвентаризація та резервування територій для розвитку рекреації;
— проведення паспортизації, інвентаризації та обліку природних, історико-культурних та туристичних ресурсів,здійснення оцінки їх рекреаційного потенціалу та забезпечення визначення зон пріоритетного розвитку рекреації;
— створення інформаційного центру та системи поширення інформації про рекреаційний потенціал селища;
— розробка трьох пізнавально-екологічних стежок та паспортів на них;
— забезпечення належного рівня контролю за безпекою туристів та відпочиваючих;
— забезпечення формування позитивного іміджу селища, презентація регіонального туристично-рекреаційного продукту на внутрішньому ринку.
Після реалізації вказаного переліку заходів характеристика рекреаційних ресурсів селища Ворзель може стати складовою клопотання щодо курорту місцевого значення.

Читайте также: